Cọ lăn chỉ mini Thành Công

Giá liên hệ

Cọ lăn chỉ mini Thành Công sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp, thấm sơn nhiều, dùng cho các loại bề mặt khác nhau, rút ngắn thời gian

Thương hiệu: Thành Công

Kích thước: 3 cm, 6 cm, 10 cm

Ứng dụng: Sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp