Cọ lăn 6cm

Giá liên hệ

Cọ lăn 6cm thích hợp cho các góc hẹp trong công trình, rulo con lăn sơn dầu chỉ mini thì chỉ dùng cho sơn dầu và keo tổng hợp, dễ sử dụng trên các bề mặt nhỏ hẹp, góc cạnh, hiệu suất tuyệt vời, thấm sơn nhiều, dùng cho các loại bề mặt khác nhau.