Showing 1–30 of 49 results

Cọ lăn sơn (hay còn được gọi là Rulo lăn sơn hay Lu lăn sơn) là người bạn đồng hành không thể thiếu được của mỗi người thợ sơn. Và làm việc với một người bạn tốt thì công việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chất lượng của một cọ lăn sơn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là chất lượng của bông vải cọ lăn.