Cọ lăn Sammy sọc vàng

Giá liên hệ

Cọ lăn Sammy sọc vàng dùng tốt cho các công trình sơn nước và có thể sử dụng các loại sơn cao cấp, có thể tái sử dụng giúp đảm bảo tiết kiệm chi phí và hạn chế lãng phí. Là một sản phẩm phù hợp cho mọi hạng mục công trình trong căn nhà.

Thương hiệu: Đông Nam Á

Kích thước: 23cm

Chiều cao sợi: 12,7mm

Định lượng: 850g/M