Cọ lăn chỉ mini Anh Tuấn

Giá liên hệ

Cọ lăn chỉ mini Anh Tuấn siêu mịn, hiệu suất tuyệt vời, thấm sơn nhiều, dùng cho các loại bề mặt khác nhau, kỹ thuật mới, thay ống được, dễ sử dụng và làm sạch.

Công dụng: lăn sơn dầu

Kích thước: 3cm,6cm,8cm,10cm

Chiều cao sợi: 10mm

Định lượng: 850g/M

Quy cách đóng: 110c/thùng